Duurzame inzet voor het klimaat

Ons gereedschap inspireert mensen om in contact te komen met de natuur, maar ons bedrijf is ook afhankelijk van een leefbare planeet. Daarom zetten we ons duurzaam in voor klimaatactie.

Klimaatactie

We zetten ons in voor wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen.

  • We zullen de broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten (Scope 1 en 2) met 60 procent verminderen ten opzichte van het basisjaar 2017.
  • We zullen de broeikasgasemissies van transport en distributie (Scope 3) met 30 procent verminderen ten opzichte van het basisjaar 2018.

Al onze eigen fabrieken en distributiecentra (Billnäs, Sorsakoski, Slupsk, Hämeenlinna DC) gebruiken 100% hernieuwbare elektriciteit. Daarnaast hebben we zonnepanelen geïnstalleerd in onze fabriek in Slupsk en ons distributiecentrum in Hämeenlinna. Het distributiecentrum in Hämeenlinna wordt verwarmd met een eigen geothermische energiecentrale en heeft een CO2-uitstoot van nul bereikt.

We investeren in onze fabrieken om het energieverbruik te verminderen. 

Al onze eigen fabrieken hebben het ISO 14001-certificaat voor milieumanagementsystemen. 

We testen nieuwe materialen om de uitstoot van onze producten te verminderen. Bijvoorbeeld: we gebruiken New Circle Green roestvrij staal, geproduceerd door Outokumpu, in onze All Steel pannen, die een 92% lagere CO2-voetafdruk hebben dan het gemiddelde in de sector. 

We trainen en stimuleren onze leveranciers om strenge doelen te stellen voor hun uitstoot.

  • Wat betreft de uitgaven voor ingekochte goederen en diensten, moet 60 procent van onze leveranciers in 2024 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen hebben.

  • We zetten ons in om de uitstoot in onze hele waardeketen te verminderen en ondersteunen onze leveranciers bij het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen.
  • We ondersteunen onze leveranciers door het organiseren van informatiesessies en trainingen, en meer dan de helft van de leveranciers van Fiskars heeft wetenschappelijk onderbouwde doelen gesteld.

We are committed to

Als onderdeel van de Fiskars Group hebben we ons een klimaatdoelstelling gesteld om op de lange termijn netto nul te bereiken.

  • We zijn van plan om de klimaatemissies in onze activiteiten en de hele waardeketen terug te brengen tot netto nul in het jaar 2049, het jaar waarin Fiskars 400 jaar bestaat. Deze doelstelling is ter goedkeuring voorgelegd aan SBTi.

  • Als onderdeel van de Fiskars Group gaan we nu een routekaart ontwikkelen die verder gaat dan de korte termijn om in 2049 netto nul te bereiken.

As part of Fiskars Group

Bekijk onze andere toezeggingen

Doelstellingen en toezeggingen van de Fiskars Group op het gebied van duurzaamheid

De twee doelstellingen van de Fiskars Group, baanbrekend design tegen de wegwerpcultuur en het alledaagse buitengewoon maken, vormen de leidraad voor alle beslissingen op het niveau van de Groep. De Fiskars Group controleert regelmatig de voortgang op alle niveaus van het bedrijf.

Meer informatie over de duurzaamheid van Fiskars
Doelstellingen en toezeggingen van de Fiskars Group op het gebied van duurzaamheid